Články v časopisoch

V novembrovom vydaní časopisu Balance (12.11.2019) bol uverejnený článok o Mandalách zameraných na svet školákov pod názvom "Mandaly a svet školákov."

 V septembrovom vydaní časopisu Balance (10.9.2019) bol uverejnený článok o Mandalách zameraných na svet škôlkárov pod názvom "Príbeh detskej duše na papiery."