Výklad Tarotu

tarok nás prevádza stáročia je úžasná metóda, ktorá za ukáže vibráciu minulosti, súčastnosti a budúcnosti určí jeho osobnostné smerovanie, príčiny problémov, zdravotný stav a pomôže nájsť cestu vo Váš prospech.

Je to systém Malých a Veľkých arkán s vlastným významom a filozofiou. Úplne presne a neomylne vystihne situáciu, v ktorej sa nachádzate, poukáže na svetlé a temné stránky tak aby bola nastolená správna cesta k poznaniu a tým sa odstránili všetky problémy.

Spoznaj sám seba, aby si spoznal boha.