Minulý život - Minulá KARMA

Zaujíma Vás váš minulý život? Podľa dátumu narodenia je možné zistiť, kde a kedy ste sa narodili, čím ste boli, aké bolo Vaše poslanie v predchádzajúcom živote, aké zaťaženie nesiete a aké je Vaše poslanie pre tento život.

Spomienky na minulý život máme tiež uložené hlboko v podvedomí, len malá skupina ľudí si ich dokáže vybaviť sama.

 

Chcete vedieť, čo ste boli v minulom živote?

Chcete vedieť svoje poslanie pre tento život?

Chcete vedieť aké zaťaženie si nesiete z minulého života?

.... nechajte si urobiť výklad Minulej karmy.