TERAPIE

 

Terapie na odbúranie stresu nahromadeného v tele zabraňuje vzniku chorôb na úrovni duševnej a telesnej. Stres pôsobí nepriazdnivo na zdravie, pokiaľ ním trpíme dlhodobo prejaví sa vo forme duševným porúch a zdravotných ťažkostí. Odbúravanie stresu pomáha pri regenerácii organizmu, po uvoľnení nastáva pocit pohody.  Prílev novej energie vedie k lepšiemu zvládaniu náročných situácii. Pomocou regulovaného dýchania sa prekysličuje telo spolu so všetkými orgány, vyrovnáva sa prúdenie energií,  tlakom na body dochádza k uvoľneniu vnútorného napätia.  Odbúrava sa pocit únavy, stresu a prichádza prílev energie. Terapia je vhodná pre všetky vekové skupiny od neposedných detí, cez vyťažených dospelých po aktívnych dôchodcov.  

Venujte si hodinku. „... zbavíme sa stresu...“

 

Therapia pre zdravé sebavedomie, pre získanie sebaistoty. Nesprávne, zlé sebahodnotenie a z neho vyplývajúce nízke sebavedomie je častý jav, ktorý mám bráni v rozvoji. Neúspešne si hľadáme prácu, máme zlú pozíciu v partnerskom živote, nedokážeme sa prezentovať na verejnosti. Jednoducho sa nevieme presadiť. Terapia pre zdravé sebavedomie Vám pomôže vymaniť sa z kruhu vlastnej nedôvery a otvorí dvere svetu plnom sebaistoty a nových príležitostí.

Buďme sami sebou ... buďme si istý v tom čo robíte.