Cenník

SEDENIA, TERAPIE a LIEČENIA
Sedenie (1,5 hodiny)... 30 €
Colorterapia - Kreslenie mandál (1,5 hodiny sedenie)... 30 €
Terapie (1,5 hodiny)... 30 €

VÝKLADY
Výklad z Arkán... 50 €     

MANDALA knižka ... 8 €

            

 

 

Vaše peniažky prijímam  s láskou a dobrým pocitom ak ich dávate od srdca,

alebo ich prosím použite inak, neurazím sa.