Cenník

SEDENIA, TERAPIE a LIEČENIA
Sedenie (1 hodiny)... 45 €
Colorterapia - Kreslenie mandál (1 hodiny sedenie)... 45 €
Terapie (1 hodiny)... 45 €

VÝKLADY
Výklad z Arkán... 50 €     

MANDALA knižka ... 12 €

Mandalový workshop s výkladom o farbách  (5 hodín) .... 60 €

            

 

 

Vaše peniažky prijímam  s láskou a dobrým pocitom ak ich dávate od srdca,

alebo ich prosím použite inak, neurazím sa.